INFORMACIÓ del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir-ho.

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu finalitza amb un informe d’assessorament, requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El servei d’assessorament és individual i en els centres depenents del Departament d’Ensenyament té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €.
Els centres d’altres titularitats faran públic el preu del servei a les seves web.

SOL•LICITUD del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

Els usuaris interessats en sol•licitar el servei han de seguir els passos següents.
1r pas. Registrar-se a l’aplicació mitjançant una adreça de correu vàlida.
2n pas. Els usuaris registrats rebran en aquest correu electrònic un nom d’usuari i una contrasenya per poder fer la sol•licitud a la família professional i al centre que desitgin.
3r pas. Introduir el nom d’usuari/a (correu electrònic) i la contrasenya rebuda a l’apartat "Accés usuaris" i seguir les indicacions.

Per poder realitzar la sol·licitud primer t'has de registrar al sistema mitjançant una adreça de correu vàlida

El període d'inscripció de sol·licituds al servei ha finalitzat.

Gracies
logofp